ESPECIALITATS

CIVIL:

 • Separacions i divorcis
 • Modificacions de mesures
 • Herències
 • Redacció de contractes
 • Reclamacions de quantitat
 • Reclamacions de danys i indemnitzacions
 • Arrendaments
 • Desnonaments
 • Comunitats de propietaris
 • Accidents de trànsit
 • Tramitació de compravenda de vehicles

PENAL:

 • Assistència al detingut
 • Assistències a comissaries i jutjats
 • Defensa en procediments penals
 • Judicis de delictes lleus
 • Judicis ràpids
 • Procediments abreujats

ADMINISTRATIU:

 • Sancions administratives
 • Multes de trànsit
 • Responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública
 • Reclamació de plusvàlues i altres drets
 • Recursos en via administrativa i judicial

ESTRANGERIA:

 • Permisos de residència i treball
 • Reagrupacions familiars
 • Arrelaments
 • Tramitació de la nacionalitat espanyola
 • Denegacions d’entrada en frontera
 • Sol·licituds d’asil a l’Aeroport de El Prat
 • Recursos administratius i contenciosos